Differ Ariake, Tokyo, Japan

Mitsuhisa Sunabe vs. Daichi Kitakata
Isao Kobayashi vs. Hiroyuki Takaya
Marlon Sandro vs. Koyomi Matsushima
Hiroshige Tanaka vs. Yojiro Uchimura
Kazuma Maruyama vs. Yutaka Kobayashi
Yoshinori Horie vs. Kaneaki Watanabe
T. Nakamura vs. Kohei Sugiyama
Yu Kuwabara vs. Yohei Misawa
Takeshi Kasugai vs. Rogerio Bontorin
Takahiro Furumaki vs. Ryuichi Miki
Yuya Wakamatsu vs. Yusuke Ogikubo
Seiji Ozuka vs. Yuya Kodama
T. Tsunemura vs. Ryo Yamaguchi
Daiki Gojima vs. Mizuki Sakamoto
Takashi Matsuoka vs. Motoshi Miyaji

Comments are closed.